Riepair B.V.

Tijd verandert dingen maar de waarheid is dat je het zelf moet doen

Nieuws
Nieuws

Voortaan is het: een RI&E of meteen boetes van Inspectie SZW

De Inspectie SZW mag vanaf nu meteen boetes uitdelen als blijkt dat een bedrijf de risico’s op de werkvloer niet in kaart heeft gebracht. Dit beleid zal al in de pen, maar staat nu ook in de Staatscourant.

Al 25 jaar zijn werkgevers verplicht om de gevaren voor de gezondheid van werknemers te inventariseren. Die gevaren zijn in elk bedrijf anders. In een kantoortuin is het risico op een explosie meestal gering. Daar krijgen mensen eerder last van hun nek door het beeldschermwerk. Of van grijpgrage collega’s. Heel anders ligt dat in een chemische fabriek.

> LEES OOK: In 25 jaar RIE van doel naar middel

Risico’s op een rij voor veilig en gezond werken

Een bedrijf moet dus de risico’s ter plaatse op een rij zetten en daarna de kans inschatten dat het risico zich manifesteert. Door het aldus inventariseren en evalueren van de gevaren zijn akelige gevolgen voor werknemers te voorkomen. Of toch in elk geval tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Doet het dat allemaal niet, dan riskeert dat bedrijf boetes van Inspectie SZW.

> LEES OOK: Zo vergeet u niets in de RI&E

Meer dan helft van bedrijven heeft nog geen RI&E

Helaas is gebleken dat nog altijd minder dan de helft van de bedrijven over zo’n risico-inventarisatie en -evaluatie oftewel RI&E beschikt. Staatssecretaris Van Ark kondigde al eerder aan dat zij hierop actie wilde nemen. En inmiddels is het dan zover: de inspectie mag direct boetes uitdelen aan tekortschietende bedrijven. En zo’n boete is toch wel even schrikken: 4.500 euro schoon aan de haak. De maatregel staat zwart op wit gepubliceerd in de Staatscourant.

> LEES OOK: Arbo-regels naleven? Veel bedrijven doen het niet

Arbeidsongevallen en beroepsziekten urgent probleem

Arbeidsongevallen en bedrijfsziekten zijn een toenemend en urgent probleem, schreef de inspectie zelf al in haar laatste jaarverslag. De cijfers onderbouwen dit: tussen 50 en 70 slachtoffers van arbeidsongevallen en dik 4.000 (ex)medewerkers met een beroepsziekte. Niet de achtergrond waartegen je zegt: laat die RI&E maar zitten. Toch doet 51 procent van de bedrijven precies dat. En hoe kleiner het bedrijf, hoe groter het probleem. Terwijl de risico’s niet per se dalen als een bedrijf een beperkte omvang heeft.

> LEES OOK: Inspectie SZW wil dat veilig werk vanzelfsprekend is

Ook boetes van Inspectie SZW voor geen plan van aanpak

Trouwens, is de RI&E gemaakt, dan kunnen werkgevers in één ruk door naar het plan van aanpak. Want ook dat is verplicht. In het plan van aanpak staat wat het bedrijf gaat doen aan de geconstateerde risico’s en gevaren. Ontbreekt dit plan, dan kan een bedrijf daar vanaf nu 3.000 euro boete voor krijgen.

> LEES OOK: Arbowet niet naleven? Deze boetes gaan (fors) omhoog

De boetes van Inspectie SZW mogen nu, maar moeten niet

Het kabinet heeft in het regeerakkoord al miljoenen vrijgemaakt om de inspectie meer mogelijkheden te bieden. Om uit te zoeken hoe een bedrijfsongeval tot stand kon komen, jazeker. Maar toch ook vooral om te voorkomen dat het in de toekomst plaatsvindt. De Inspectie SZW krijgt in totaal 15 miljoen euro om teams te versterken die zich richten op gezonde en veilige werkplaatsen.

Boetes van Inspectie SZW mogen nu dus direct worden uitgedeeld als de RI&E of het plan van aanpak ontbreken. Maar de inspectie zal in alle gevallen bekijken of ze dat ook doet. Meteen boetes, het mag nu. Maar het moet niet.

Bronnen: trouw.nl, officielebekendmakingen.nl/staatscourant, arbo-online.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

copyright ©2020 Riepair - Houdt bedrijven gezond en veilig - All rights Reserved Contact | Disclaimer