Riepair B.V.

Tijd verandert dingen maar de waarheid is dat je het zelf moet doen

Nieuws
Nieuws

Waar ligt de grens van uw BHV?

De Landelijke SOS ALARM Hulpdienst roept bedrijven op zich te registreren als als Maatschappelijk Verantwoord & Betrokken Organisatie MV(B)O om zodoende de reikwijdte van BHV uit te breiden tot een straal van 250 meter rond het bedrijf.

Via de website helplevensredden.nl kunnen bedrijven zich registreren als bedrijf waarvan de grenzen van hulpverlening niet stoppen aan de poort van het bedrijf. De Landelijke SOS ALARM Hulpdienst vraagt bedrijven en organisaties om de hulpverlening van interne hulpverlening uit te breiden naar extern in een cirkel van circa 250 meter rondom het bedrijf. Op deze wijze kunnen collega’s, relaties of passanten die buiten het pand betrokken zijn bij een calamiteit, eerste hulp ontvangen tot officiële hulpdiensten gearriveerd zijn.

Bedrijven hebben een wettelijke verplichting om bedrijfshulpverlening (BHV) te organiseren binnen hun onderneming. Deze hulpverlening is georganiseerd om de aanrijtijden bij een calamiteit van de officiële hulpdiensten te overbruggen onder andere door inzet van BHV’ers.

Er zijn circa 400.000 Bedrijfshulpverleners in Nederland. Een BHV’er wordt getraind om in noodsituaties personen te alarmeren en te evacueren, een brand te blussen en eerste hulp te verlenen tot politie, brandweer en/of ambulance gearriveerd zijn. BHV opleiders verzorgen de opleiding Eerste Hulp, waaronder reanimatie en het gebruik van een AED waarbij de opleiding wordt afgesloten met een onafhankelijk certificaat. Om Het BHV certificaat geldig te houden moet de BHV’er jaarlijks een herhalingscursus volgen.

SOS ALARM Hulpdienst: mensen helpen mensen

Door bedrijven op te roepen om haar BHV’ers landelijk te registreren via helplevensredden.nl wordt de veiligheid door middel van eerstehulpverlening vergroot in heel Nederland. Ook als een ‘buurman’ bedrijf betrokken is bij een calamiteit is het wenselijk dat BHV / EHBO’ers in de nabijheid gealarmeerd worden en eerste hulp verlenen. Niet elk bedrijf heeft de beschikking over tientallen BHV’ers om de juiste zorg voor het eventuele slachtoffer te verzorgen en is hulp van SOS ALARM Hulpverleners in de buurt gewenst aldus Bestuursvoorzitter Antoine Janssen.

Ook buiten werktijd

Ook buiten werktijd SOS ALARM Hulpverlener? De hulpverlener die hulp verleent tijdens werktijd kan zich vrijwillig registreren buiten werktijd. Zodat een hulpverlener ook hulp kan verlenen in de eigen woon- of sportomgeving, tijdens een dagje uit naar een stad, strand et cetera. De hulpverlener is te alarmeren via GPS / SMS en kan zelf de beschikbaarheid aan of uit zetten wanneer dit gewenst is. Er wordt alleen een SOS ALARM verzonden naar hulpverleners die in de directe nabijheid zijn van de calamiteit en over de gewenste competenties beschikken. Elke calamiteit vereist verschillende competenties, de Landelijke SOS ALARM Hulpdienst zal alleen de hulpverleners oproepen die gecertificeerd zijn voor de desbetreffende calamiteit. De hulpverlener kan in zijn persoonlijk profiel aangeven voor welke calamiteit hij of zij gealarmeerd wilt worden. Uiteraard worden alleen hulpverleners ingezet die de juiste competenties bezitten. Voor welke calamiteiten de hulpverlener gealarmeerd wenst te worden indien deze over de gecertificeerde competenties beschikt kan worden aangegeven in het persoonlijk SOS ALARM profiel.

Voorwaarden MV(B)O

AfbeeldingEen bedrijf welke zich registreert en aan de voorwaarden voldoet ontvangt een certificaat met een geldigheidsduur van 3 jaar en een entree sticker welke bevestigd dient te worden bij de hoofdingang. Op deze wijze zijn medewerkers, relaties en passanten op de hoogte dat de organisatie zorgt draagt voor de veiligheid rondom het bedrijfspand. Via deze certificering conformeert de organisatie zich dat ze de BHV’ers en EHBO’ers beschikbaar stellen voor eerstehulpverlening rondom het bedrijfspand, de AED landelijk geregistreerd is en dat de bedrijfshulpverleners hun cursussen volgen bij gerenommeerde opleiders zodat ze over voldoende vaardigheden beschikken om eerste hulp te verlenen. De jaarlijkse kosten zijn 25 euro ex btw zodat dit geen reden mag zijn voor een organisatie om zich niet te registreren.

Alarmering van de SOS ALARM Hulpverlener vindt plaats via de NL-SOSALARM app, welke gratis te downloaden is. De app zal live gaan vanaf het moment dat de hulpdienst actief is. Dit zal plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2014. De SOS ALARM Hulpdienst is gestart in september met haar campagne om ) 20.000 hulpverleners landelijk te registreren. Op dit moment is 75% gerealiseerd en doelstelling is om uiteindelijk te komen tot circa ) 100.000+ geregistreerde SOS ALARM Hulpverleners.

Cijfers calamiteiten

Jaarlijks zijn er op het werk circa 66.000 Spoedeisende eerste hulp behandelingen waarvan 6.700 personen opgenomen dienen te worden in het ziekenhuis. In de directe omgeving van bedrijven geeft VeiligheidNL aan dat er 770.000 spoedeisende eerste hulp behandelingen zijn waarvan 140.000 personen in het ziekenhuis behandelt dienen te worden en jaarlijks 3.907 personen overlijden. Calamiteiten waarbij altijd burgers ter plaatse zijn en het wenselijk is dat er eerste hulp geboden kan worden door burgers welke over vaardigheden beschikken om eerstehulp te verlenen tot de officiële hulpdiensten gearriveerd zijn. Dit kan helpen levens te redden of ernstiger letsel te voorkomen. De kosten van de ongevallen bedragen 5,9 miljard op jaarbasis waarbij 2.5 miljard direct medisch betreft en 3.4 miljard verzuim.

Bron: Arbo-online

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

copyright ©2020 Riepair - Houdt bedrijven gezond en veilig - All rights Reserved Contact | Disclaimer