Riepair B.V.

Tijd verandert dingen maar de waarheid is dat je het zelf moet doen

Nieuws
Nieuws

Wat er beter kan bij inspectie van Brzo-bedrijven

Toezicht houden op Brzo-bedrijven is erg complex. Inspectie van Brzo-bedrijven is voor een inspecteur ingewikkeld. Onderzoek laat zien wat er wel en niet goed gaat

In Nederland houden zo’n vierhonderd bedrijven zich bezig met de productie, verwerking en opslag van grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Bijvoorbeeld voor de productie van brandstof, plastic of cosmetica. Deze stoffen zijn explosiegevaarlijk of giftig. Bekende voorbeelden van zware ongevallen bij dit soort bedrijven zijn die bij de fabrieken van Chemie-Pack, Esso en Shell.

Toezicht op Brzo-bedrijven

Het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo 2015) stelt eisen aan het veiligheidsmanagement van bedrijven die werken met een hoeveelheid gevaarlijke stoffen boven een bepaalde drempelwaarde. Dit zijn de zogenaamde Brzo-bedrijven. De Inspectie SZW, Omgevingsdiensten en Veiligheidsregio’s houden toezicht op deze chemische bedrijven. Zij voeren inspecties uit en kunnen met bijvoorbeeld waarschuwingen, boetes en stilleggingen optreden tegen veiligheidsovertredingen.

Verschuiving richting nieuwe regulering

De laatste jaren vond ook bij de Brzo-bedrijven een verschuiving plaats richting nieuwe reguleringstechnieken. Inspecteurs werken meer risicogericht. Er zijn ‘new governance’-technieken in plaats van de traditionele ‘command-and-control’-aanpak. De overheid houdt niet langer uitsluitend toezicht op gedetailleerde middelvoorschriften, maar kijkt ook naar nalevingssystemen van bedrijven.

En de overheid communiceert doelen en verwachtingen, terwijl bedrijven interne systemen optuigen om hieraan te voldoen. De relatie tussen toezichthouder en bedrijf is daardoor veranderd en meer gebaseerd op verantwoordelijkheid, wederkerigheid en vertrouwen. De verantwoordelijkheid voor de invulling van de regelgeving verschuift naar de bedrijven zelf. Maar hoe staat het met de inspectie van Brzo-bedrijven in de praktijk?

Onderzoeksresultaten

Onlangs verscheen het onderzoeksrapport Toezicht, regelovertreding en handhaving in de aanloop naar ongevallen bij Brzo-bedrijven. De onderzoekers bestudeerden toezicht, regelovertreding en handhaving rond acht veiligheidsincidenten bij Brzo-bedrijven. Zij spraken negen inspecteurs van de Inspectie SZW en twee van omgevingsdiensten over hun werk bij Brzo-bedrijven. Samen keken zij terug op bepaalde incidenten.

Uit die terugblikken bleek dat inspecteurs soms tijdens inspecties latere ongevalsoorzaken niet hadden gesignaleerd. Dat kan natuurlijk komen doordat een ongeluk veroorzaakt wordt door een menselijke fout of het niet volgen van een procedure. Dat kon de inspecteur niet voorzien. Maar het kwam ook voor dat inspecteurs de oorzaak van tevoren wel hadden moeten ontdekken. Volgens de inspecteurs was dat niet gebeurd doordat zij niet alle onderdelen van een bedrijf kunnen zien. Zij kunnen niet alle details van dergelijke grote, complexe bedrijven kennen. De capaciteit van de inspecties is maar beperkt. Ook blijkt er in de praktijk verschil te zijn tussen papier en werkelijkheid.

Verschillen van mening

Het onderzoek laat ook zien dat regels over veilig werken niet altijd duidelijk zijn en op meerdere manier geïnterpreteerd kunnen worden. De inschatting van een individuele inspecteur kan dus verschillen. Daardoor raken inspecteurs hierover ook nog wel eens met elkaar in een discussie. Maar ook met het Brzo-bedrijf dat zij inspecteren. Bedrijven hebben vaak ook meer expertise in huis dan de inspecteurs.

Nieuwe risico’s

Daarnaast blijkt dat in de dynamische omgeving van de chemische industrie nieuwe risico’s kunnen ontstaan die inspecties niet in beeld hebben. Door een risicogestuurd toezicht uitsluitend te baseren op indicatoren of scenario’s uit het verleden ontstaat het gevaar dat inspecties niet anticiperen op voorstelbare, nieuwe risico’s.

Incidenten verdwijnen niet

Volgens de onderzoekers zullen incidenten blijven voorkomen, ook al zullen maatschappij en politiek dit nooit accepteren. In het maatschappelijke en politieke debat zien we nogal eens de roep om meer regels, intensiever toezicht op de risico’s en zwaardere sancties. Deze benadering staat lijnrecht tegenover de hierboven beschreven ontwikkeling richting nieuwe reguleringsstrategieën zoals doelvoorschriften en  systeemgericht en risicogestuurd toezicht. Wat moet er dan gebeuren?

Wat werkt wél bij inspectie?

De onderzoekers geven aan dat de nieuwe reguleringsstrategieën alleen werken onder de juiste omstandigheden. Inspecteurs moeten genoeg capaciteit, informatie en expertise hebben om  de veiligheidssystemen van de bedrijven te kunnen beoordelen. Bovendien moeten zijn kunnen anticiperen op voorstelbare, nieuwe risico’s.

Bron Arbo-online

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

copyright ©2022 Riepair - Houdt bedrijven gezond en veilig - All rights Reserved Contact | Disclaimer