Riepair B.V.

Tijd verandert dingen maar de waarheid is dat je het zelf moet doen

Nieuws
Nieuws

Werkgeversvoorman: ‘De RI&E is economisch interessant’

Werkgeversorganisaties tonen zich niet altijd enthousiast over de arboregelgeving. Mark Rutte, als staatssecretaris van SZW opkomend talent in de politiek, verwoordde in 2004 het ongenoegen over ‘al die arboregeltjes’. Hij hekelde bijvoorbeeld de 71 pagina’s van een vragenlijst risico-inventarisatie in de horeca. Vijftien jaar later klinkt de kritiek nog. Michaël van Straalen, ex-voorzitter van MKB-Nederland, zet een ander accent.

Instrumentering belangrijk

Ruttes ambtsopvolger Van Hoof sneed in ‘boven-Europese’ regels zoals het arbospreekuur. En hij werd de politieke peetvader van de arbowetswijziging van 2007: sociale partners in sectoren kregen de gelegenheid zelf invulling te geven aan regelgeving, door hen opgestelde arbocatalogi werden ‘referentiekader’ voor de Inspectie, de meeste arbobeleidsregels werden geschrapt. De ontwikkeling van ‘erkende branche-RI&E-instrumenten’ werd voortgezet met steun van SZW. Het Steunpunt RI&E is sinds 2011 ondergebracht bij de Stichting van de Arbeid, het overlegorgaan van centrale werkgevers- en werknemersorganisaties. Het rumoer over ‘al die arboregeltjes’ werd minder, maar verdween niet. Nog in 2017 werd een BasisInspectieModule arbeidstijden van de Inspectie SZW als lastenverhogend aangemerkt – terwijl dat niet anders was dan een interne instructie van de dienst.

Elk kabinet sinds Balkenende-I beoogde miljarden vermindering van administratieve en dergelijke lasten. Een onafhankelijk orgaan, nu het Adviescollege Toetsing Regeldruk, adviseert of regelgeving onnodig belast. Rutte-III was het eerste kabinet zonder financieel concreet doel inzake administratieve lasten.

Strategische commissie voor betere regelgeving bedrijven

Wel stelde het ministerie van Economische Zaken en Klimaat deze commissie in onder leiding van Michaël van Straalen. Begin april overhandigde hij zijn eerste adviezen, aan de staatssecretarissen Keizer en Van Ark. Ze behelzen onder meer vereenvoudiging / digitalisering  van codes voedselhygiëne voor de horeca. Het overeenkomstige geldt voor de arbo-RI&E-instrumenten van sectorale sociale partners: vereenvoudiging, digitalisering, een sectorspecifiek keuzemenu, verbreding naar sectoren zonder zo’n instrument. Want het is “.. ook economisch interessant voor werkgevers als er een veilige werkomgeving wordt gecreëerd. De invulling en uitvoering van de RI&E draagt hieraan bij.”


VNO-NCW: “Niet beboeten maar actie aan de voorkant”

De voorstellen van Van Straalen en de zijnen kregen positief getinte berichtgeving op de sites van de werkgeversorganisaties. Ze bracht context via een interview met secretaris Arbeidsomstandigheden Mario van Mierlo. In de VNO-NCW-nieuwsbrief van 2 mei onderschreef hij het belang van betere RI&E’s en naleving daarvan, ook gezien de toename van arbeidsongevallen. “Dat vraagt iets van ondernemers, maar ook van werknemers zelf. .. We denken nu nog teveel in wettelijke en systeemverplichtingen. Die zijn belangrijk, maar dienen om een preventieve veiligheidscultuur te ondersteunen, want alleen daarmee bereiken we echte veranderingen”.

Beschouwing

Een positieve insteek zoals die van Van Straalen wordt vaker door werkgeversorganisaties verwoord, overigens dikwijls in zo’n zelfde context van ongenoegen over lasten. Meer opmerkelijk is nu dat de beoogde verbetering zich niet richt op regelgeving van de overheid, maar hoe sociale partners daar mee om gaan. (Dat aandachtspunt werd voor Rutte duidelijk in 2004 toen hij ontdekte dat de gewraakte vragenlijst door sociale partners was gemaakt.)

Onder arboprofessionals is er wel eens kritiek op arbocatalogi en RI&E-instrumenten. Het lijkt raadzaam eraan bij te dragen en ermee te werken. De toerusting met instrumenten dempt kritiek over ‘al die arboregeltjes’. Het sentiment daarover is zeker niet volledig verdwenen. De arbosector houdt de taak het nut te tonen van een goede arbo- en verzuimaanpak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

copyright ©2020 Riepair - Houdt bedrijven gezond en veilig - All rights Reserved Contact | Disclaimer